Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att fortsätta använda webbplatsen samtycker du till att cookies används.Läs mer

Årets sverigefond – ett vinnande urval av små och stora kvalitetsbolag

Cliens Sverige kombinerar tillväxt och kvalitet bland både små och stora företag för att leverera avkastning år efter år. Nu uppmärksammas fondens framgångar genom utmärkelsen Årets Sverigefond 2021 från både Privata Affärer och fondmarknaden.se.

Bäst i klassen

Fondmarknaden

förvaltningen under de senaste 3 åren tillhör den absoluta toppen

Privata affärer

Aktivt förvaltad i ordets rätta bemärkelse

Dagens Industri
Det bästa av två världar

Cliens Sverige investerar i små och stora svenska bolag, för att få det bästa av två världar. De små bolagen bidrar med hög vinsttillväxt, medan de stora bolagen bidrar med stabilitet i portföljen. Vi anser att detta sänker fondens risk och ökar möjligheten för bättre avkastning till lägre risk, jämfört med andra Sverigefonder och Stockholmsbörsen i stort.

Bättre avkastning och lägre risk

Vid investeringar i bolag drivs långsiktig värdestegring av företagens vinsttillväxt. Därför letar vi efter bolag med stark och hållbar vinsttillväxt. Cliens Sverige har de senaste åren uppnått målet att generera bättre avkastning till lägre risk, jämfört med andra Sverigefonder och Stockholmsbörsen i stort.

Sverige är fantastiskt

Den svenska aktiemarknaden har historiskt genererat bättre avkastning än både europeiska och globala aktiemarknader. Vilket är en bra början men Cliens Sverige vill förstås även slå avkastningen från den svenska aktiemarknaden. Bolagen vi investerar i granskas därför noggrant utifrån olika kvalitetsmått, hållbarhet beaktas alltid och en stark företagsledning värdesätts högt.

Förvaltare Roger Hedberg

Jag har ansvarat för Cliens Sverigefond sedan 2018 och sedan dess har fonden slagit index varje år. Jag letar efter kvalitetsföretag med god hållbar vinsttillväxt, vilket jag tror är en stor förklaring till att fonden levererat så hög avkastning.

Fonden cliens sverige som du ansvarar för utsågs nyligen till årets sverigefond. Varför tror du att cliens sverige vann utmärkelsen just I år?

Även om det heter Årets Fond så sker utvärderingen ofta på längre tidsperioder för att säkerställa att förvaltaren och fonden har en strategi som fungerar över tid. Jag tog över ansvaret för Cliens Sverige under hösten 2018 och fonden har sedan dess överträffat index varje år. Dessutom har Cliens Sverige genererat högst riskjusterad avkastning av samtliga Sverigefonder, såväl de senaste 3 åren som under 2021, vilket brukar prioriteras när man delar ut denna typ av utmärkelser.

Cliens sverige har I förhållande till andra svenska aktiefonder mycket hög riskjusterad avkastning. Kan du förklara vad det innebär?

Det innebär att våra fondandelsägare inte bara har erhållit en god avkastning, utan att den har skapats till en relativt låg risk, jämfört med andra Sverigefonder. Ett mått på riskjusterad avkastning är en så kallad sharpekvot, och enligt det måttet är den riskjusterade avkastningen i Cliens Sverige klart högre än för Stockholmsbörsen i stort och högst bland alla jämförbara Sverigefonder de senaste åren.

Berätta om hur du gör för att skapa överavkastning I cliens sverige?

Först och främst lägger jag mycket tid på att hitta rätt bolag till fonden. Jag letar efter kvalitetsföretag med god hållbar vinsttillväxt, vilket jag tror är en stor förklaring till att fonden levererat så hög avkastning. Bolagen som valts ut har levererat helt enkelt.

Sedan utvärderar jag också regelbundet prissättningen och värderingen av bolagen och optimerar portföljen därefter. Det är förstås viktigt att också köpa och sälja tillgångarna till så attraktiva priser som möjligt. I slutändan styrs en fonds avkastning av hur bra beslut förvaltaren lyckas ta över tid.

Kan du ge exempel på ett par bolag I fonden som ligger dig extra varmt om hjärtat?

Generellt sett uppskattar jag bolag som har någon form av strukturell drivkraft inbyggd i affären. Två stora företag som ligger mig varmt om hjärtat är Atlas Copco och AstraZeneca.

Atlas Copco har genom åren kontinuerligt ökat både organisk försäljning och vinst klart snabbare än jämförbara bolag. Lönsamheten är god, företagsledningen mycket tillförlitlig och bolagets förmåga att expandera produkt- och serviceportföljen är helt exemplarisk. Ett företag med mycket stark vinstprofil helt enkelt.

AstraZeneca är idag ett klart mer fokuserat läkemedelsföretag jämfört med för några år sedan. Cancersjukdomar där behandlingsbehovet är enormt stort utgör bolagets klart största terapiområde och ett antal av produkterna befinner sig i en stark tillväxtfas. Bolagets vinst kommer att växa oavsett konjunkturläge.

Bland mindre bolag vill jag lyfta fram NCAB som designar och distribuerar mönsterkort till olika industrisegment i många länder. Mönsterkort utgör ofta en mycket liten del av slutkundens totala produktkostnad, medan kostnaden för feldesignade eller icke fungerande mönsterkort är hög. Således värdesätter kunderna NCABs kompetens och distributionskapacitet. Bolagets kassaflöde är mycket starkt vilket ger stort utrymmen för tillväxtförvärv vid sidan om den organiska tillväxten.

Hållbarhet och ansvarsfulla investeringar är ett ständigt aktuellt ämne, hur hanterar du det I fonden?

Hållbarhet är en fullständigt integrerad del av investeringsprocessen. Företagens hantering av hållbarhetsfrågor är idag centrala för att bestämma relativa konkurrensfördelar mellan bolag. Som jag ser det är hållbarhetsfrågor idag en strukturell drivkraft för tillväxt i de allra flesta företagen. Eftersom jag letar efter företag med extra goda tillväxtmöjligheter blir hållbarhet därmed en helt naturlig del av analys- och investeringsprocessen.

På ett mer grundläggande plan innefattar vår hållbarhetspolicy också en exkluderingsprocess som tydligt anger företag och branscher som fonden inte alls investerar i, samt ett ramverk för en regelbunden översyn av andra hållbarhetsfrågor i företagen. Detta säkerställer att våra kunders kapital inte investeras i bolag som inte sköter sig ur ett hållbarhetsperspektiv.

Vad tycker du är viktigt att tänka på innan jag investerar I cliens sverige?

Alla risker som investeringar i aktier är förenade med gäller förstås även för en investering i Cliens Sverige, även om en fond erbjuder ökad diversifiering jämfört med investeringar i ett fåtal aktier. Eftersom mitt investeringsperspektiv är långsiktigt bör man även som investerare i fonden ha ett långsiktigt tidsperspektiv för sin investering.

Slutligen, varför ska jag investera I cliens sverige?

För att kombinationen av stora och små bolag i fonden erbjuder det bästa av två världar, en unik möjlighet att kombinera högre vinsttillväxt i de mindre bolagen med stabilitet och lägre likviditetsrisk i storbolagen. Sedan kan man ta med sig att historiskt sett har den svenska aktiemarknaden generellt sett avkastat mer än både europeiska och globala aktiemarknader, dvs svenska aktier är bra!

Fakta om fonden

 • Aktivt förvaltad Sverigefond
 • Koncentrerad portfölj, alltid mellan 25–40 innehav
 • Innehåller små, medelstora och stora bolag
 • Starkt historiskt resultat
 • Främjar hållbarhet och placerar i ansvarsfulla bolag (Artikel 8)
Tillväxt och kvalitet I stora och små bolag – det bästa av två världar

Fondens målsättning är att skapa en god avkastning genom aktiv förvaltning. Fonden investerar i såväl stora som små bolag och av fondens medel skall minst 90 procent placeras i finansiella instrument utgivna av emittenter med hemvist i Sverige eller vars finansiella instrument är noterade på svensk marknadsplats. Cliens Sverige har en lång historik och har en hållbarhetsprofil som innebär att fonden inte investerar i bolag där mer än fem procent av omsättningen kommer från tillverkning och/eller försäljning av vapen, tobak, alkohol, pornografi eller kommersiell spelverksamhet, läs mer om det här.

Risk/avkastningsprofil
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
Lägre risk Högre risk
Startdatum

2004-12-31

Förvaltare

Roger Hedberg

Fondförmögenhet

1600 mkr SEK

Aktiv risk

Active Share 71 % / Tracking Error 6,0 %

Inriktning

Svenska aktier. Max 10 % övriga norden

Min. insättning

5000 kr, ingen gräns för uppföljande investeringar

Förvaltningsarvode

Andelsklasser (läs nedan)

Andelsklass A

0,80 % + 15 % performance fee (OMRX T-Bill)

Andelsklass B

1,50 %

ISIN-kod

1,0 % + 25 % performance fee (SIXRX)

In-/utträdesavgift

Ingen

UCITS

Nej

PPM

Nej

Här kan du köpa fonden

Här är några av de handelsplattformar där du kan köpa Cliens Sverige. Mer information hittar du på respektive webbplats.

Avanza logotyp
Nordnet logotyp
Alpcot logotyp
Cliens logotyp
Danske Bank logotyp
Fondmarknaden logotyp
Folksam logotyp
Garantum logotyp
Fondtorget logotyp
Movestic logotyp
SAVR logotyp
SEB logotyp
Skandia logotyp
Strivo logotyp
Swedbank logotyp

Cliens Kapital­­förvaltning är Årets Fondbolag!

Cliens Kapitalförvaltning har 2021 utsetts till Årets Fondbolag, och fått utmärkelserna Årets Sverigefond och Årets Småbolagsfond av Privata Affärer, samt Årets Sverigefond av fondmarknaden.se.

Cliens månadsbrevKostnadsfritt

Var först med att ta del av vår unika marknadsrapport, sammanfattning över månaden som gått och våra utsikter på framtiden.

Riskinformation: Investeringar i fondandelar är förenade med risk. De pengar som investeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Kontakta oss för mer information. Fullständig informationsbroschyr, faktablad och årsrapport finner du under Rapporter.